Bảng giá đàn piano, đàn organ và đàn guitar tại Tp.HCM của Hoàng Piano

Hoàng Piano cung cấp các sản phẩm đàn piano, đàn organ, đàn guitar và phụ kiện đàn rẻ nhất Tp.HCM. Sản phẩm chính hãng, bảo hành 6-12 tháng, bảo trì trọn đời. Ngoài ra đến với Hoàng Piano, các bạn sẽ được hướng dẫn, tư vấn về học đàn và được thử đàn miễn phí tại cửa hàng. ĐT: 0933.933.816.

Tên sản phẩm Trạng thái Giá tham khảo

Đàn Piano điện Casio

Đàn Piano điện Casio PX-770 Mới 95%, bảo hành 24 tháng LIÊN HỆ
Đàn Piano Điện Casio PX300 LIÊN HỆ
Đàn piano điện Casio Privia PX-A100 LIÊN HỆ
Đàn Piano Điện CASIO PX 135 Đàn còn mới 90 /95% LIÊN HỆ
Đàn Piano Điện CASIO CSP 7 Đàn còn mới 90 /95% 1,800,000đ
Đàn Piano Điện CASIO CPS 80 Đàn còn mới 90/95% 5,000,000đ 3,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO CPS 720 Hàng mới 90-95% 3,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO CDP 3000S Đàn còn mới 90 /95% 5,300,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 10 Đàn còn mới 90 /95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 20 Đàn còn mới 90 /95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO CDP 7000 Đàn còn mới 90 /95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO EP 305 Đàn còn mới 90 /95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO PS 20 Đàn còn mới 90 /95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO PS 20 Đàn còn mới 90 /95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 15 Đàn còn mới 90 /95% 6,500,000đ
Đàn Piano Điện CASIO CDP 31 Đàn còn mới 90 /95% 6,500,000đ
Đàn Piano Điện CASIO PS 3000 Đàn còn mới 90 /95% 6,500,000đ
Đàn Piano Điện CASIO CDP 550 Đàn còn mới 90 /95% 6,600,000đ
Đàn Piano Điện Casio PX-120 Hàng seconhand 90-95% 7,900,000đ 7,000,000đ
Đàn Piano điện Casio CDP-230R Hàng mới 90-95%, bảo hành 6 tháng 7,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 3 Đàn còn mới 90 /95% 7,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 5 Đàn còn mới 90 /95% 7,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 22S Đàn còn mới 90 /95% 7,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 30 Đàn còn mới 90-95% 7,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO PX 310 Đàn còn mới 90 /95% 7,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO PX 320 Đàn còn mới 90 /95% 7,100,000đ
Đàn piano điện Casio AP 70 mới 97% 10,000,000đ 7,500,000đ
Đàn Piano điện Casio PX-130 Hàng mới 90-95% 7,500,000đ
Đàn Piano điện Casio AP-33C Hàng mới 90-95% 7,500,000đ
Đàn Piano Điện Casio AP 7 Đàn còn mới 90 /95% 7,500,000đ
Đàn piano điện Casio AP 25 Đàn còn mới 90 /95% 9,500,000đ 7,500,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 33C Đàn còn mới 90 /95% 7,500,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 55 Đàn còn mới 90 /95% 7,500,000đ
Đàn Piano Điện CASIO PX 330 Đàn còn mới 90 /95% 7,600,000đ
Đàn piano điện Casio PX 150 Chính hãng Nhật mới 90-95% 11,500,000đ 8,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 26 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 38 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 65R Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 75 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO CDP 35 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano điện Casio AP45 Hàng mới 90-95% 8,200,000đ
Đàn Piano điện Casio PX-700 Hàng mới 90-95% 8,500,000đ
Đàn Piano điện Casio PX 720 Hàng mới 90-95% 8,500,000đ
Đàn Piano điện Casio PX 800 Hàng mới 90-95% 8,500,000đ
Đàn piano điện Casio PX-800 8,500,000đ 8,500,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 60R Đàn còn mới 90 /95% 8,500,000đ
Đàn piano điện CASIO AP 80R Đàn còn mới 90 /95% 1,200,000đ 8,500,000đ
Đàn Piano Điện CASIO PX A800 Đàn còn mới 90 /95% 8,500,000đ
Piano điện Casio PX-A100 8,800,000đ 8,800,000đ
Đàn piano điện Casio CDP-S100 Hàng mới 100%, bảo hành 24 tháng 9,800,000đ 9,000,000đ
Đàn piano điện Casio PX-730 Hàng mới 90-95% 9,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 100R Đàn còn mới 90 /95% 9,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 220R Đàn còn mới 90 /95% 9,000,000đ
Đàn piano điện CASIO AP 260 Đàn còn mới 90 /95% 21,800,000đ 9,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 500 Đàn còn mới 90 /95% 9,500,000đ
Đàn Piano điện Casio AL-100R Hàng mới 90-95% 10,000,000đ
Đàn Piano điện Casio PW 735 Đàn còn mới 90/95% bảo hành 24 tháng 13,500,000đ 10,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO PX 7 Đàn còn mới 90 /95% 10,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO PX 830 Đàn còn mới 90 /95% 10,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO PX 1000PE Đàn còn mới 90 /95% 10,000,000đ
Đàn piano điện Casio CDP-135 Mới 100%, bảo hành 24 tháng 10,200,000đ
Đàn Piano Điện CASIO PX 750W Đàn còn mới 90 /95% 10,500,000đ
Đàn Piano Điện CASIO PX 760WE Đàn còn mới 90 /95%, bảo hành 12 tháng 11,000,000đ
Đàn Piano điện Casio AP-450 Hàng mới 90-95% 12,500,000đ 11,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 450 Đàn còn mới 90 _95% 11,000,000đ
Đàn Piano Điện CASIO PX 760BK Đàn còn mới 90 /95% 11,000,000đ
Đàn piano điện Casio CDP S150 Hàng mới 100%, bảo hành 24 tháng 11,500,000đ
Đàn piano điện Casio AP 620 Đàn mới 90-95%, bảo hành 12 tháng 14,000,000đ 11,500,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 420 Đàn còn mới 90 /95% 11,500,000đ
Đàn Piano điện Casio PX 860 Mới 100%, bảo hành 24 tháng 21,800,000đ 12,000,000đ
Đàn Piano điện Casio PX-860 Hàng mới 90-95% 12,000,000đ
Đàn piano điện Casio AP-460 Mới 100%, bảo hành 24 tháng 23,800,000đ 12,500,000đ
Đàn Piano điện Casio AP-460 Hàng mới 90-95% 12,500,000đ
Đàn piano điện Casio CDP-235R Mới 100%, bảo hành 24 tháng 13,100,000đ
Đàn piano điện Casio PX 850 mới 95%, nhập từ Nhật 22,000,000đ 14,000,000đ
Đàn piano điện Casio CDP S350 Hàng mới 100%, bảo hành 24 tháng 14,200,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 650 Đàn còn mới 90 /95% 15,000,000đ
Đàn piano điện Casio PX-S1000 Hàng mới 100%, bảo hành 24 tháng 17,500,000đ 17,500,000đ
Đàn Piano Điện CASIO GP 400 Đàn còn mới 90 /95% 18,000,000đ
Đàn piano điện Casio PX-780 Mới 100%, bảo hành 24 tháng 24,000,000đ 23,100,000đ
Đàn Piano Điện CASIO AP 700 Đàn còn mới 90 /95% 34,000,000đ

Đàn Piano điện Roland

Đàn piano điện Roland RG-1 SP Hàng mới 95% LIÊN HỆ
PIANO ĐIỆN ROLAND HP-5000S LIÊN HỆ
Piano điện Roland HP-508 LIÊN HỆ
Đàn Piano Điện Roland HP 800 LIÊN HỆ
Đàn Piano điện Yamaha CLP-811 LIÊN HỆ
Đàn Piano Điện Roland HP 504 LIÊN HỆ
ĐÀN PIANO ĐIỆN ROLAND RP-701 LIÊN HỆ
Đàn Piano Điện Roland HP 5600 LIÊN HỆ
Piano điện Roland EP 707 LIÊN HỆ
Đàn Piano Điện RoLand HP 760 Đàn còn mới 90 /95% 5,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 860 Đàn còn mới 90 /95% 5,500,000đ
Đàn piano điện Roland HP 3000 Đàn còn mới 90 /95%, bảo hành 6 tháng 8,000,000đ 6,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 4500 Đàn còn mới 90 /95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 900 Đàn còn mới 90 /95% 6,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 3500S Đàn còn mới 90 /95% 6,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand F30 Đàn còn mới 90 /95% 7,000,000đ
Đàn Piano điện Roland 2500S Hàng mới 90-95% 7,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 1300 Đàn còn mới 90 /95% 7,000,000đ
Đàn Piano điện Roland HP-1300E Hàng mới 90-95% 7,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand FP 4 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand F90 Đàn còn mới 90 /95% 10,000,000đ 8,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand FP7 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 145 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 1700 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 1900G Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano điện Roland HP-147R Hàng mới 90-95% 8,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand F50 Đàn còn mới 90 /95% 8,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand FP9 Đàn còn mới 90 /95% 8,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 237 Đàn còn mới 90 /95% 8,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 237R Đàn còn mới 90 /95% 8,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 201 Đàn còn mới 90 /95% 8,500,000đ
Đàn piano điện Roland HP 1800 Hàng seconhand 90-95% 7,900,000đ 8,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand F100 Đàn còn mới 90 /95% 9,500,000đ 9,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 147R Đàn còn mới 90 /95% 9,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 2700 Đàn còn mới 90 /95% 12,000,000đ 9,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 2900G Đàn còn mới 90 /95% 9,000,000đ
Đàn Piano Điện Roland HP 230 Đàn còn mới 90 /95% 9,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 245 Đàn còn mới 90 /95% 9,500,000đ
Đàn Piano điện Roland HP-245 Hàng mới 90-95% 9,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand KR 4500 Đàn còn mới 90 /95% 9,500,000đ
Đàn Piano điện Roland HP-2880 Hàng mới 90-95% 10,000,000đ
Đàn piano điện RoLand HP 2800G Đàn còn mới 90 /95% 14,000,000đ 10,000,000đ
Đàn Piano điện Roland KR-4300 Hàng mới 90-95% 10,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand KR 375 Đàn còn mới 90 /95% 10,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand KR 4300 Đàn còn mới 90 /95% 10,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 3700 Đàn còn mới 90 /95% 12,000,000đ 10,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 330 Đàn còn mới 90 /95% 11,500,000đ 11,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 3800 Đàn còn mới 90 /95% 11,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand KR 370 Đàn Piano Điện RoLand KR 370 11,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 335 Đàn còn mới 90 /95% 11,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 530 Đàn còn mới 90 /95% 11,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand DP 900 Đàn còn mới 90 /95% 11,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 335 Đàn còn mới 90 /95% 11,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 337 Đàn còn mới 90 /95% 11,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 101 Đàn còn mới 90 /95% 12,000,000đ
Đàn Piano Điện Roland HP 5700 12,000,000đ 12,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand F110 Đàn còn mới 90 /95% 12,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP101 Đàn còn mới 90 /95% 12,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP101 Đàn còn mới 90 /95% 12,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand KR 227 Đàn còn mới 90 /95% 12,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 101 Đàn còn mới 90 /95% 12,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand 110WH Đàn còn mới 90 /95% 12,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 3DMP Đàn còn mới 90 /95% 13,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand 103 Đàn còn mới 90 /95% 13,000,000đ
Đàn piano điện Roland HP 2 Đàn còn mới 95% nhập khẩu Nhật 14,000,000đ 13,000,000đ
Đàn piano điện Roland HP 550G Đàn còn mới 90 /95%, bảo hành 12 tháng 18,000,000đ 13,000,000đ
Đàn Piano Điện Roland RP-30 Mới 100%, bảo hành 12 tháng 15,500,000đ 13,200,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 101 DMH Đàn còn mới 90 /95% 13,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 555G Đàn còn mới 90 /95% 14,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand DP 970 Đàn còn mới 90 /95% 14,000,000đ
Đàn Piano điện Roland HP-3DMH Hàng mới 90-95% 14,000,000đ
Đàn piano điện Roland FP-10 Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng 14,900,000đ 14,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand F120 Đàn còn mới 90 /95% 14,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 557 Đàn còn mới 90 /95% 14,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand KR 575 Đàn còn mới 90 /95% 14,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand DP 990 Đàn còn mới 90 /95% 15,000,000đ
Đàn piano điện Roland HP 7 Đàn còn mới 90 / 95% 19,000,000đ 15,000,000đ
Đàn Piano điện Roland HP-7S Hàng mới 90-95% 15,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand KR 577 Đàn còn mới 90 /95% 15,500,000đ
Đàn Piano Điện Roland RP302 Hàng mới 90-95% 16,000,000đ
Đàn Piano điện Roland HP-205 Hàng mới 90-95% 16,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP I5 Đàn còn mới 90 /95% 16,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand DP 90C Đàn còn mới 90 /95% 16,000,000đ
Đàn piano điện Roland HPI-5 16,000,000đ 16,000,000đ
Đàn Piano Điện Roland RP-501R Hàng mới 95% 19,000,000đ 16,500,000đ
Đàn Piano điện Roland HP-302LC Hàng mới 90-95% 16,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 302 Đàn còn mới 90 /95% 16,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand KR 7 Đàn còn mới 90 /95% 16,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 302 Đàn còn mới 90 /95% 16,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand F140 Đàn còn mới 90 /95% 17,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand F140WH Đàn còn mới 90 /95% 17,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 302CR Đàn còn mới 90 /95% 17,000,000đ
Đàn piano điện Roland HPi 6 Đàn còn mới 90 /95% 18,500,000đ 17,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP109 Đàn còn mới 90 /95% 17,700,000đ
Đàn piano điện Roland RP 102 Mới 100%, bảo hành 24 tháng 19,000,000đ 18,000,000đ
Đàn piano điện Roland KR107R Hàng mới 90-95% 18,000,000đ
Đàn Piano điện Roland HP 207 Đàn còn mới 90/95% bảo hành 24 tháng 18,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand KR 107 Đàn còn mới 90 /95% 18,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 503 WB Đàn còn mới 90 /95% 18,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 305W Đàn còn mới 90 /95% 18,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand RP-107 Mới 100%, bảo hành 24 tháng 19,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand KR 107 Đàn còn mới 90 /95% 19,500,000đ
Đàn Piano Điện Roland HP-506 Hàng mới 95% 31,000,000đ 21,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 505P Đàn còn mới 90 /95% 24,000,000đ 22,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 505RW Đàn còn mới 90 /95% 24,000,000đ 22,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 505SB Đàn còn mới 90 /95% 24,000,000đ 22,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 507 SB Đàn còn mới 90 /95% 22,000,000đ
Đàn Piano điện Roland HP 601 Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng 40,000,000đ 25,000,000đ
Đàn piano điện Roland HP-603 Hàng mới 100% 25,000,000đ
Đàn Piano điện Roland HP-507PE Hàng mới 100% 26,500,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 507 PE Đàn còn mới 90 /95% 27,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP 507 RW Đàn còn mới 90 /95% 27,000,000đ
Đàn piano điện Roland HP-605 Hàng mới 95% 28,000,000đ
Đàn Piano Điện RoLand HP I50 Đàn còn mới 90 /95% 28,000,000đ
Đàn piano Roland RP-701 31,000,000đ 31,000,000đ
Đàn piano điện Roland RD-800 Hàng mới 100% 53,000,000đ
Đàn piano điện Roland LX705 53,000,000đ 53,000,000đ
Đàn piano điện Roland RG-3 75,000,000đ 75,000,000đ

Đàn Piano điện Yamaha

Đàn piano điện Yamaha CLP 230 Đàn còn mới 90 /95% LIÊN HỆ
Đàn Piano Điện Yamaha DUP5 LIÊN HỆ
Đàn Piano Yamaha Clavinova CVP505 LIÊN HỆ
Đàn Piano Yamaha Clavinova CLP-430 LIÊN HỆ
PIANO YAMAHA CLP 152 LIÊN HỆ
Đàn Piano điện Yamaha CLP-122 LIÊN HỆ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 20 Đàn còn mới 90 /95% 4,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 100 Đàn còn mới 90 /95% 4,000,000đ
Đàn Piano điện CLP 200 Đàn còn mới 90/95% 4,800,000đ 4,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 250 Đàn còn mới 90 /95% 5,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 30 Đàn còn mới 90 /95% 5,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha CLP 50 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ 5,000,000đ
Đàn Piano Đện Yamha P 200 Đàn còn mới 90 /95% 5,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 3 Đàn còn mới 90 /95% 5,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 260 Đàn còn mới 90 /95% 5,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 40 Đàn còn mới 90 /95% 5,700,000đ 5,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 45 Đàn còn mới 90 /95% 5,700,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 55 Đàn còn mới 90 /95% 5,700,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 360 Đàn còn mới 90 /95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 300 Đàn còn mới 90-95%, bảo hành 6 tháng 6,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamha P 60 Đàn còn mới 90 /95% 6,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CVP-8 Hàng mới 90-95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 8 Đàn còn mới 90 /95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 45 Đàn còn mới 90 /95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 550 Đàn còn mới 90 /95% 6,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha P 65 Đàn còn mới 90 /95% 6,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha P 70 Đàn còn mới 90 /95% 7,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha P-70 Hàng mới 90-95% 7,000,000đ
Đàn Piano Yamaha P70 7,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 560 Đàn còn mới 90 /95% 8,500,000đ 7,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha P 85 Hàng seconhand 90-95% 7,800,000đ 7,500,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CVP-55 Hàng mới 90-95% 7,500,000đ
Đàn Piano điện Yamaha YDP-88 Hàng mới 90-95% 7,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha ydp 101 Đàn còn mới 90 /95% 7,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 50 Đàn còn mới 90 /95% 7,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 75 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 122 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha J1000 Hàng mới 90-95% 8,500,000đ
Đàn piano điện Yamaha CVP-65 8,500,000đ 8,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha P 95 Đàn còn mới 90-95%, bảo hành 12 tháng 9,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha YDP 121 Đàn còn mới 90 /95% 9,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 83 Đàn còn mới 90 /95% 9,200,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha P 105B Đàn còn mới 90 /95% 9,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha P 105WH Đàn còn mới 90 /95% 9,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha P140 Đàn còn mới 90 /95% 9,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha P255 Đàn còn mới 90 /95% 9,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 85 Đàn còn mới 90 /95% 9,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 223 Đàn còn mới 90 /95% 10,000,000đ
Đàn Piano Đện Yamha YDP 301 Đàn còn mới 90 /95% 10,000,000đ
Đàn Piano Đện Yamha YDP 201 Đàn còn mới 90 /95% 10,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CVP-87 Hàng mới 90-95% 10,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CLP-820 Hàng mới 90-95% 10,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha CLP 920 Hàng mới 90-95% 14,000,000đ 10,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 123 Đàn còn mới 90/95% bảo hành 12 tháng 10,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 124 Đàn còn mới 90 /95% 10,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 131C Đàn còn mới 90 /95% 10,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 133 Đàn mới 90-95%, bảo hành 12 tháng 10,000,000đ
Đàn Piano Đện Yamha YDP 300 Đàn còn mới 90 /95% 10,500,000đ
Đàn Piano Đện Yamha YDP 321 Đàn còn mới 90 /95% 10,500,000đ
Đàn piano điện Yamaha CVP 92 mới 90% 10,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 840 Đàn còn mới 90 /95% 11,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha YDP 123 Đàn còn mới 90 /95% 11,000,000đ
Đàn Piano Đện Yamha YDP S31 Đàn còn mới 90 /95% 11,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha CLP 711 Đàn còn mới 90/95% bảo hành 24 tháng 15,000,000đ 11,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha YDP-123 Hàng mới 90-95% 11,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha P-115 Hàng mới 95% 15,650,000đ 11,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha YDP-131 Hàng mới 90-95% 11,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha CLP-411 11,000,000đ 11,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 59 Đàn còn mới 90 /95% 11,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha P45 Hàng mới 100%, bảo hành 24 tháng 12,000,000đ 11,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 120 Đàn còn mới 90 /95% 11,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 156 Đàn còn mới 90 /95% 15,000,000đ 11,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha YDP 140 Đàn còn mới 90 /95% 11,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha NC-500SW Hàng mới 90-95% 11,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 970 Đàn còn mới 90 /95% 12,000,000đ
Đàn Piano Đện Yamha YDP 223 Đàn còn mới 90 /95% 14,500,000đ 12,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha CVP 103 mới 95% nội địa Nhật Bản 14,000,000đ 12,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha YDP-223 Hàng mới 90-95% 12,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha CVP 69 Đàn còn mới 90 /95% 13,000,000đ 12,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 94 Đàn còn mới 90 /95% 12,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 130 Đàn còn mới 90 /95% 12,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CLP-511 12,500,000đ 12,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CLP 870 Đàn còn mới 90/95% bảo hành 24 tháng 13,500,000đ 12,500,000đ
Đàn Piano điện Yamaha J8000 Hàng mới 90-95% 12,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 96 Đàn còn mới 90 /95% 12,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 96 Đàn còn mới 90 /95% 12,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 201 Đàn còn mới 90 /95% 18,000,000đ 12,500,000đ
Đàn piano điện Yamaha CLP 150 Mới 98% hàng nội địa Nhật Bản 15,000,000đ 12,800,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha YDP 160 Đàn còn mới 90 /95% 15,000,000đ 13,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CVP 79 Hàng mới 95%, bảo hành 12 tháng 13,500,000đ 13,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha YDP-142 Hàng mới 90-95% 13,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 202 Đàn còn mới 90 /95% 13,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha J5000 Hàng seconhand 90-95% 13,400,000đ 13,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 140 Đàn còn mới 90 /95% 13,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 170 Đàn còn mới 90 /95% 16,000,000đ 13,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 950 Đàn còn mới 90 /95% 14,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha SCLP 320 Đàn còn mới 90 /95% 14,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CLP-320 Đàn còn mới 90/95% bảo hành 24 tháng 16,000,000đ 14,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha YDP-151 Hàng mới 90-95% 14,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 205 Đàn còn mới 90 /95%, bảo hành 12 tháng 14,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 204C Đàn còn mới 90 /95% 16,000,000đ 14,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 107 Đàn còn mới 90 /95% 14,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 203 Đàn còn mới 90 /95% 14,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 206 Đàn còn mới 90 /95% 14,500,000đ
Đàn piano điện Yamaha CLP 240 Đàn còn mới 90 /95% 15,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha CLP 330 Đàn còn mới 90 /95% 20,000,000đ 15,000,000đ
Đàn piano Yamaha DUP 1 cũ 90% 1,950,000đ 15,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha YDP-143 Hàng mới 95% 15,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 105 Đàn còn mới 90 /95%, bảo hành 12 tháng 15,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 98 Đàn còn mới 90 /95% 15,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha YDP-162 Hàng mới 90-95% 15,500,000đ
Đàn piano điện Yamaha YDP 103 Mới 100%, bảo hành 24 tháng 17,900,000đ 16,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha P-125 Mới 100%, bảo hành 12 tháng 16,900,000đ 16,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha YDP 162 Đàn còn mới 90 /95% 16,000,000đ
Đàn Piano Đện Yamha YDP 162. Đàn còn mới 90 /95% 16,000,000đ
Đàn Piano điện Arius Yamha YDP 142 Hàng mới 90-95% 16,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha YDP 142 Đàn còn mới 90 /95% 16,500,000đ
Đàn Piano điện Yamaha YDP S52 Hàng mới 100% 34,650,000đ 17,000,000đ
Đàn Piano Đện Yamha YDP S52 Đàn còn mới 90 /95% 17,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 340 Đàn còn mới 90 /95% 17,000,000đ
Đàn Piano Đện Yamha YDP S51 Đàn còn mới 90 /95% 17,500,000đ
Đàn Piano điện Yamaha YDP-105 17,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 303C Đàn còn mới 90 /95% 17,500,000đ
Piano điện Yamaha DGX-660 Hàng mới 100% 17,900,000đ
Đàn Piano điện Yamaha YDP 163 Hàng mới 95%, bảo hành 12 tháng 18,000,000đ
Đàn Piano điện Roland F-140R Hàng mới 90-95% 18,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha CLP-370 19,000,000đ 19,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha CLP-440 19,000,000đ 19,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 305 Đàn còn mới 90 /95% 19,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 305C Đàn còn mới 90 /95% 19,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha DUP-7 20,000,000đ 20,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha YDP-163R Hàng mới 100% 20,500,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CLP 535 Hàng mới 95% 26,000,000đ 21,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha YDP-164 Hàng mới 95%, bảo hành 12 tháng 21,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha SCLP 5350 Đàn còn mới 90 /95% 21,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha YDP-145 Mới 100%, bảo hành 24 tháng 22,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 501 Đàn còn mới 90 /95% 23,500,000đ
Đàn piano điện Yamaha CVP-403 Hàng mới 90-95% 24,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 403 Đàn còn mới 90 /95% 24,000,000đ
Đàn piano điện Yamaha CVP 209 Đàn còn mới 90 /95% 24,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 307 Đàn còn mới 90 /95% 24,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP-545 Hàng mới 100% 25,800,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP S406 Đàn còn mới 90 /95% 26,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CLP 635R Hàng mới 95%, bảo hành 12 tháng 29,000,000đ 26,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 403 Đàn còn mới 90 /95% 26,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 503 Đàn còn mới 90 /95% 26,500,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 575 Đàn còn mới 90 /95% 27,000,000đ
Piano điện Yamaha YDP-165 Mới 100%, bảo hành 24 tháng 28,000,000đ 27,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CLP-S408 PE 28,500,000đ 28,500,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CLP-575 Hàng mới 100% 29,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 309 Đàn còn mới 90 /95% 30,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 309 Đàn còn mới 90 /95% 30,000,000đ
Đàn Piano Điện Yamaha CVP 405 Đàn còn mới 90 /95% 31,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CLP-585 Hàng mới 100% 34,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CLP 525R Hàng mới 100% 36,700,000đ 35,000,000đ
Piano điện Yamaha NU1 Hàng mới 95%, bảo hành 12 tháng 37,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CLP-565GP Hàng mới 100% 87,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CVP-705 Hàng mới 100% 99,000,000đ
Đàn Piano điện Yamaha CVP-709 Hàng mới 100% 110,000,000đ

Đàn Piano điện Columbia

Đàn Piano điện Columbia EP-930 Hàng mới 90-95% 5,000,000đ
Đàn Piano điện Columbia EP-323 Hàng mới 90-95% 5,000,000đ
Đàn Piano điện Columbia EP-G1 Hàng mới 90-95% 6,000,000đ
Đàn Piano điện Columbia Ep-f1000 6,000,000đ
Đàn Piano điện Columbia EP-3300 Hàng mới 90-95% 6,500,000đ
Đàn Piano điện Columbia EP-4500 Hàng mới 90-95% 6,500,000đ
Đàn Piano điện Columbia EP-1300 Hàng mới 90-95% 7,000,000đ
Đàn Piano điện Columbia EP-2400 Hàng mới 90-95% 7,000,000đ
Đàn Piano điện Columbia EP-3600 Hàng mới 90-95% 7,000,000đ

Đàn Piano điện Chase

Đàn Piano điện KORG

Đàn Piano Điện Korg C 303 LIÊN HỆ
Đàn Piano điện Korg C-5000 Hàng mới 90-95% 6,000,000đ
Đàn piano điện Korg C-25S Hàng mới 90-95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện Korg C-40 Hàng mới 90-95% 6,000,000đ
Đàn Piano điện Korg C-4000 Hàng mới 90-95% 7,500,000đ 6,000,000đ
Đàn piano điện KORG SP 170S Đàn còn mới 90/95% bảo hành 12 tháng 10,000,000đ 7,000,000đ
Đàn piano điện Korg B1 mới 90-95% 11,000,000đ 7,000,000đ
Đàn piano điện Korg C35W mới 98% 8,500,000đ 7,000,000đ
Đàn Piano điện Korg C-26 Hàng mới 90-95% 7,000,000đ
Đàn piano điện Korg SP250 Hàng mới 90-95% 12,000,000đ 7,500,000đ
Đàn piano Korg LP 180 mới 90% 11,000,000đ 8,500,000đ
Đàn Piano điện Korg LP-350 Hàng mới 90-95% 10,000,000đ
Đàn piano điện Korg LP-380WH Đàn còn mới 90/95% bảo hành 12 tháng 12,000,000đ

Đàn Piano điện Technics

Đàn Piano điện Kawai

Đàn Piano Điện Kawai PW9 LIÊN HỆ
Piano điện Kawai CA15 LIÊN HỆ
Đàn Piano Điện Kawai PN 35 Đàn còn mới 90 /95% 4,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 135 Đàn còn mới 90 /95% 5,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 150 Đàn còn mới 90 /95% 5,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 160 Đàn còn mới 90 /95% 5,000,000đ
Đàn Piano điện Kawai PW-149 Hàng mới 90-95% 5,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 170 Đàn còn mới 90 /95% 5,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 260 Đàn còn mới 90 /95% 5,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai L1 Đàn còn mới 90 /95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 350 Đàn còn mới 90 /95% 6,000,000đ
Đàn Piano điện Kawai PN-80 Hàng mới 90-95% 7,000,000đ 6,000,000đ
Đàn Piano điện Kawai PW-200 Hàng mới 90-95% 6,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai ES 1S Đàn còn mới 90 /95% 6,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 500 Đàn còn mới 90 /95% 6,500,000đ
Đàn Piano Kawai PN-85 Hàng mới 90-95% 6,500,000đ
Đàn Piano điện Kawai PW-300 Hàng mới 90-95% 6,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 400 Đàn còn mới 90 /95% 7,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PN 75 Đàn còn mới 90 /95% 7,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 380 Đàn còn mới 90 /95% 7,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PC 330 Đàn còn mới 90 /95% 7,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PN 220 Đàn còn mới 90 /95% 7,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 600 Đàn còn mới 90 /95% 7,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 610 Đàn còn mới 90 /95% 7,500,000đ
Đàn Piano điện Kawai PN220 Hàng mới 90-95% 7,500,000đ
Đàn Piano điện Kawai PW-610 Hàng mới 90-95% 7,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 700 Đàn còn mới 90 /95% 7,600,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PN 370 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PN 270 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PN 370 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PN 390 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PS 650 Đàn còn mới 90 /95% 11,000,000đ 8,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 820 Đàn còn mới 90 /95% 9,500,000đ 8,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai RT 1 Đàn còn mới 90 /95% 8,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 800 Đàn còn mới 90 /95% 8,100,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PN 290 Đàn còn mới 90 /95% 8,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PN 290C Đàn còn mới 90 /95% 8,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW-810 Hàng mới 90-95% 8,800,000đ 8,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 750 Đàn còn mới 90 /95% 9,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 770 Đàn còn mới 90 /95% 9,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PN 810 Đàn còn mới 90 /95% 10,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 900 Đàn còn mới 90 /95% 10,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai L5 Đàn còn mới 90 /95% 10,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai L51 Đàn còn mới 90 /95% 11,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 950 Đàn còn mới 90 /95% 11,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 970 Đàn còn mới 90 /95% 11,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CP 150 Đàn còn mới 90 /95% 12,000,000đ
Đàn piano điện Kawai CN23B Hàng mới 90-95% 12,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CN 22C Đàn còn mới 90 /95% 12,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CN 23R Đàn còn mới 90 /95% 12,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CN 23B Đàn còn mới 90 /95% 13,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 1200 Đàn còn mới 90 /95% 13,000,000đ
Đàn piano điện KAWAI PW7 17,000,000đ 13,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CA 24 Đàn còn mới 90 /95% 14,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CA 71 Đàn còn mới 90 /95% 14,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 7 Đàn còn mới 90 /95% 14,000,000đ
Đàn Piano điện Kawai CA-71 Hàng mới 90-95% 14,000,000đ
Đàn piano điện Kawai CA13B Hàng mới 90-95% 15,000,000đ
Đàn piano Kawai CN25 mới 90% 21,000,000đ 15,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CA 12 Đàn còn mới 90 /95% 15,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CN33 Đàn còn mới 90 /95% 17,000,000đ 15,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 7C Đàn còn mới 90 /95% 15,000,000đ
ĐÀN PIANO ĐIỆN KAWAI KDP75 15,000,000đ 15,000,000đ
Đàn piano điện Kawai CA12R Hàng mới 90-95% 15,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CA 18 Đàn còn mới 90 /95% 16,000,000đ
Đàn piano điện Kawai CA65 mớii 97% hàng nội địa Nhật 24,000,000đ 17,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CA 34 Đàn còn mới 90 /95% 18,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai RP 400 Đàn còn mới 90 /95% 18,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CN 27 Hàng mới 98%, bảo hành 18 tháng 18,000,000đ
Đàn Piano điện Kawai CA 17 Đã qua sử dụng 18,000,000đ 18,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CA 1000GP Đàn còn mới 90 /95% 18,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CA-63R Hàng mới 90-95% 18,500,000đ
Đàn piano điện Yamaha DGP-1 19,000,000đ 19,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CA 67 Đàn còn mới 90 /95% 21,500,000đ
Đàn Piano Điện Kawai EGP Đàn còn mới 90 /95% 25,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CA 97 Đàn còn mới 90 /95% 27,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai CA 49 Đàn mới 98%, bảo hành 12 tháng 30,000,000đ
Đàn Piano Điện Kawai PW 920 Đàn còn mới 90 /95% 95,000,000đ

Đàn Piano điện Kurtzman

Đàn piano điện Kurtzman KS1 Mới 100%, bảo hành 24 tháng 12,000,000đ
Đàn Piano điện Kurtzman K700 Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng 16,000,000đ
Đàn piano điện Kurtzman K710 mới 100% chính hãng 17,000,000đ 18,000,000đ
Đàn piano điện Kurtzman K750 Mới 100%, bảo hành 24 tháng 26,000,000đ 25,000,000đ

Đàn piano điện Maxwell

Đàn piano điện Maxwell 100 Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng 6,000,000đ 4,800,000đ

Đàn piano điện Dynatone

Đàn piano điện Dynatone DPP 510 Hàng mới 100%, bảo hành 24 tháng 12,000,000đ 11,000,000đ
Copyright © 2014 Hoàng Piano. All Rights Reserved.